Nasze usługi

Metoda Vojty

Twórca zasady odruchowej lokomocji, a także diagnostyki i terapii metodą Vojty jest prof. dr Václav Vojta.

Metoda Vojty dzieli się na dwie części. Diagnostyczna, któa wychwytuje zaburzenia w rozwoju już w pierwszych dniach życia dziecka oraz część terapeutyczna, która umożliwia wczesne rozpoczęcie niezbędnej rehabilitacji zanim utrwalą się patologiczne wzorce motoryczne.

Założeniem metody Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanych globalnych wzorców lokomocji w programie zwanym ontogenezą ruchową zawierającą indywidualny program rozwoju ruchowego odpowiadającemu człowiekowi. Powyższe stwierdzenie oznacza, że wszystkie mechanizmy potrzebne do na przykład zmiany pozycji ciała, pionizowania się czy przemieszczania do przodu istnieją od momentu poczęcia organizmu dziecka, a ujawniają się etapami w sposób automatyczny, w miarę dojrzewania centralnego układu nerwowego.

Rozwój każdego dziecka postępuje według wyżej wymienionego zakodowanego genetycznie programu. Dziecko, które rozwija się prawidłowo, korzysta z tego programu i jego rozwój motoryczny przebiega prawidłowo bez żadnej pomocy zewnętrznej.Dziecko z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego już od pierwszych dni życia nie może korzystać z tego genetycznie uwarunkowanego programu, gdyż droga do niego pozostaje zablokowana na skutek uszkodzenia dróg i ośrodków układu nerwowego. Z czasem dziecko zaczyna posługiwać się zastępczymi wzorcami ruchowymi które nie koniecznie są korzystne. Ten nieprawidłowy wzorzec ruchu stopniowo odzwierciedla się w korze mózgu i utrwala się w świadomości nieprawidłowy wzorzec schematu własnego ciała.

Vojta opracował sposób terapii polegający na odruchowym uaktywnianiu i wyzwalaniu genetycznie zakodowanych mechanizmów lokomocji. Można je wyzwolić u każdego człowieka, niezależnie od stopnia uszkodzenia układu nerwowego i niezależnie od wieku. Wyzwalane machanizmy lokomocji utrwalają prawidłowy wzorzec ruchowy i powodują poprawę psycho-motoryczną dziecka.

Integracja sensoryczna

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu ( ang. Proprioceptive neuromuscular facilitation )

Metoda powstała dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott w Kaliforni. Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka.

Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające w trzech płaszczyznach, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych ( diagonalnych ), które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość aktywizacji największej ilości mięśni. Zgodnie ze skośnym przebiegiem większości mięśni szkieletowych za najważniejszą komponentę ruchu uważana jest rotacja.

Warunkuje ona siłę i koordynację wykonywanego ruchu. Metoda PNF dla pacjenta jest bardzo przyjazną i bezpieczną metodą niosącą za sobą wiele korzyści.

Terapia manualna według koncepcji Maitland

Metoda terapeutyczna polegająca na "leczeniu za pomocą rąk terapeuty". Składa się ze specyficznego badania struktór stawowych, mięśniowych i nerwowych oraz terapii za pomocą technik trakcji, ślizgu, mobilizacji czy manipulacji poszczególnych struktór anatomicznych.

Metoda PNF

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu ( ang. Proprioceptive neuromuscular facilitation )

Metoda powstała dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott w Kaliforni. Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka.

Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające w trzech płaszczyznach, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych ( diagonalnych ), które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość aktywizacji największej ilości mięśni. Zgodnie ze skośnym przebiegiem większości mięśni szkieletowych za najważniejszą komponentę ruchu uważana jest rotacja.

Warunkuje ona siłę i koordynację wykonywanego ruchu. Metoda PNF dla pacjenta jest bardzo przyjazną i bezpieczną metodą niosącą za sobą wiele korzyści.

Metody dodatkowe

Kinesiotaping

Metoda terapeutyczna polegająca na aplikowaniu plastrów w sciśle określony sposób. W zależności od techniki wycięcia plastrów, naprężenia plastra osiągamy określony efekt np. wspomaganie mięśnia podczas ruchu, stabilizację stawu, lepsze krążenie układu krwionośnego i limfatycznego, rozluźnienie.

Fizykoterapia